Tin tức

Thông Tin Đua TOP OPEN

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔰 Thông Tin Đua TOP Open Beta :

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐⭐️ Đua Top RESET Ngày Đầu:

• Thời Gian : 19:00 Ngày 30-09-2022 -> 23:00 Ngày 30-09-2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện. Chỉ cần ai Max mốc rs đầu tiên vào ngày hôm đó sẽ đc tính vào Top

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 300.000 Wcoin

+ TOP 2 : 200.000 Wcoin

+ TOP 3 : 100.000 Wcoin

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top RESET 3 Ngày :

• Thời Gian : 19:00 Ngày 30-09-2022 -> 23:00 Ngày 02/10/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện. Chỉ cần ai Max mốc rs đầu tiên vào ngày hôm đó sẽ đc tính vào Top

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 500.000 Wcoin

+ TOP 2 : 400.000 Wcoin

+ TOP 3 : 300.000 Wcoin

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top RESET 5 Ngày :

• Thời Gian : 19:00 Ngày 30-09-2022 -> 23:00 Ngày 04/10/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện . Chỉ cần ai Max mốc rs đầu tiên vào ngày hôm đó sẽ đc tính vào Top

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : Wing 2 Luck MNL + 11

+ TOP 2 : Wing 2 Luck MNL + 9

+ TOP 3 : Wing 2 Luck + 9

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top Level MASTER :

• Thời Gian : 19:00 Ngày 30-09-2022 -> 23:00 Ngày 02/10/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện Chỉ cần ai đat Lv Master cao nhất khi kết thúc sự kiện sẽ đc nhận thưởng

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : SET RING PEN 2OP + 13

+ TOP 2 : SET RING PEN 2OP + 11

+ TOP 3 : SET RING PEN 2OP + 9

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top Săn Boss :

• Thời Gian : 19:00 Ngày 30-09-2022 -> 23:00 Ngày 07/10/2022

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : Wing 2.5 Luck 4MNL 13

+ TOP 2 : Wing 2.5 Luck 4MNL 11

+ TOP 3 : Wing 2.5 Luck 4MNL 9

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top Tu Chân :

• Thời Gian : 19:00 Ngày 30-09-2022 -> 23:00 Ngày 04/10/2022

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 1.000.000 WcoinC

+ TOP 2 : 600.000 WcoinC

+ TOP 3 : 400.000 WcoinC

BQT Thông Báo.