Tin tức

Thông tin Donate ủng hộ server

TỈ LỆ DONATE 100K = 300K WCOINC

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

50K ATM /1SET ĐỒ EXL

50K ATM /1 VŨ KHÍ EXL

100K ATM /1 WING 2. W2.5 .W3 +W3.5 +W4

+ ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP

+ HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO

Các thắc mắc xin lên hệ adm

BQT TB.