Tin tức

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN INGAME

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN TRONG GAME

---------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN

BƯỚC 1 : VÀO GAME

BƯỚC 2 : CHỌN MÁY CHỦ 

BƯỚC 3 : CHỌN ĐĂNG KÍ 

LƯU Ý : MẬT KHẨU TỐI THIỂU 6 KÍ TỰ